Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik

Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 2017

Undersøgelsen er udgivet som en del af projektet En generation af stærke læsere: Greb til læselyst. Projektets kvantitative undersøgelse blev offentliggjort i september 2017. På baggrund af den blev der i slutningen af 2017 lavet en kvalitativ undersøgelse, der går i dybden med børns læse- og medievaner, herunder hvad der motiverer børn til at læse. Udvalgte indsigter fra undersøgelsen:

  • At kun 20% vælger at læse digitalt, selvom meget af fritiden tilbringes på digitale medier
  • De fleste børn foretrækker stadig at læse fysiske bøger, når det handler om ny viden og læring
  • Flere af undersøgelsens pointer og konklusioner peger i retning af, at børn tit bliver opfordret til og præsenteret for fysiske bøger derhjemme, i skolen og på biblioteket
  • At forældre, særligt mødre, spiller en stor rolle ift. børns læsevaner
  • At mange forældre mangler viden om, hvordan de kan inspirere børn til at læse – særligt digitalt

[Tænketanken Fremtidens Biblioteker. (2017). Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik.]