Inspiration til supplerende læsning

Her finder du udvalgte udgivelser, der handler om børns digitale læsning og medieadfærd mere generelt. Klik på udgivelserne og få adgang til hovedindsigter og links.

Unge digitale medborgere
Sikker Internet Center Danmark, 2019

The young read in new places, the older read on new devices
Gitte Balling et al., 2019

Multimodale læsepraksisser og dannelse til det digitale netværkssamfund
Anne Mette Thorhauge, 2018

E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation
COST, 2018

365 digitale dage
Sikker Internet Center Danmark, 2018

Digital læsning – giver det mening?
BookBites, 2018

Læsning på digitale enheder – inspirationsmateriale
Nationalt Videncenter for Læsning, 2018

Strategiske trædesten: På vej mod en national læsestrategi for børn og unge
Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 2018

Kortlægning – Læsning på digitale enheder
Nationalt Videncenter for Læsning, 2017

Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik
Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 2017

Unges læsning i en digital tidsalder: Om unges holdninger til og erfaringer med læsning på skærm og papir
Gitte Balling, 2017

The digital reading habits of children – A National survey of parents’ perceptions of and practices in relation to children’s reading for pleasure with print and digital books
Natalia Kucirkova & Karen Littleton, 2016