Børns digitale læsevaner

Den kvalitative forundersøgelsen går i dybden med børns digitale læsevaner med særlig fokus på at kortlægge den digitale litteraturs udfordringer og potentialer. I rapporten inddrages både børn, forældre og børnebibliotekarer, der har oplevelser og erfaringer med digital læsning.

Udvalgte hovedindsigter: