Kortlægning – Læsning på digitale enheder

Nationalt Videncenter for Læsning, 2017

Rapporten har til formål at formidle nyeste forsknings- og udviklingsviden om læsning på digitale enheder. Der er blevet udarbejdet en tværlæsning af 20 forskningsartikler, som giver indblik i den viden, lærere må have for at undervise i læsning på digitale enheder. Udvalgte indsigter fra rapporten:

 • Om vi læser i en bog eller på en digital enhed, så fordrer mediet, en særlig adfærd og tilbyder samtidig nogle bestemte interaktionsmuligheder
 • Studier viser at de digitale medier ansporer til en effektiv læsemåde, hvilket også medfører distraktioner, da eleverne kontinuerligt navigerer frem og tilbage imellem forskellige tekstsider og informationskilder
 • I undersøgelser af yngre elevers læsning peges der på, at der ikke behøver at være en forskel på e-bøger og traditionelle bøger, men at de to medier kan komplimentere hinanden i særlig høj grad i yngre elevers læsetilegnelse, da mange ”applications” på iPads har til formål at undervise gennem visuelle og auditive indtryk, som motiverer og stimulerer elevernes læselyst
 • Multimodale tekster er i dag blevet en central del af vores interaktion og kommunikation med hinanden. Det at tegne, klipper og kopiere billeder og kombinere dem med forskellige verbalsproglige sætninger eller tekster, sætte lyd og bevægelse til, knytter sig til en hurtig teknologisk udvikling og et broget semiotisk landskab
 • I forskningen findes forskellige eksempler på, hvilke potentialer en digital læsedidaktik har, og hvad det indebærer at bedrive digital læsning i et klasseværelse. Et element i denne praksis er lærerens nye opgaver, og her peger forskningen samlet set på, at læreren bl.a. må:
  – Tydeliggøre for eleverne, hvordan de kan arbejde med digital literacy
  – Reflekterer over valg af materiale
  – Have fokus på  situeret læring og læringsstrategier

[Nationalt Videncenter for Læsning. (2017). Kortlægning: Læsning op digitale enheder]