Strategiske trædesten: På vej mod en national læsestrategi for børn og unge

Tænketanken Fremtidens Biblioteker 2018

Rapporten består af forslag, til mål for en læsestrategi og de indsigter, der blev opnået i forbindelse med interviews af ni fagpersoner, samt fire strategiske temaer identificeret af en kernegruppe i august 2018. De fire temaer er: Læsekultur i en digital og analog verden, tilgængelighed, fagprofessionelles betydning for børns læselyst og forældres rolle. Udvalgte indsigter fra rapporten:

  • Der kan spores tendenser blandt voksne til at opstille et modsætningsforhold mellem læsning og alt digitalt. Denne tendens er et opmærksomhedspunkt i arbejdet med at styrke børns læselyst uden at underkende den værdi, de oplever ved at bruge digitale medier til interessefællesskaber, oplevelser og deltagelse
  • Læsning på digitale enheder rummer potentialer og udfordringer og er langt fra en entydig størrelse
  • Vi lever i en opmærksomhedsøkonomi med myriader af tilbud, hvor det er svært at vælge. Evnen til fordybelse og indlevelse bliver udfordret, når notifikationer og beskeder tikker ind. Det tager tid at læse længere tekster og blive opslugt af dem
  • Voksne spiller en afgørende rolle for børns læsning. De fleste børn, der læser jævnligt i fritiden, gør det, fordi voksne har taget initiativ til det, måske indirekte ved at være rollemodeller, der selv nyder at læse
  • Processen med at udnytte teknologien til at gøre det mere intuitivt og nemt at læse for det enkelte barn er kun lige begyndt. Data og algoritmer kan bruges til at finde det rigtige læsestof til det rigtige barn på det rigtige tidspunkt

[Tænketanken Fremtidens Biblioteker. (2018). Strategiske trædesten: På vej mod en læsestrategi for børn og unge. København K: Tænketanken Fremtidens Biblioteker]