Digital læsning – Giver det mening?

BookBites, 2018

E-bogen handler om, hvordan de digitale enheder kan bruges som et redskab til at styrke både børns læselyst og deres læsefærdigheder. Udvalgte indsigter fra E-bogen:

  • Læsning i bøger lavet af papir er under pres,  efterhånden som skærme indtager vores dagligdag. Men digitale medier frister også med sociale netværk og hurtig adgang til anden information og underholdning, hvilket betyder at læseren i højere grad end tidligere aktivt skal vælge bogen til og andet fra. Børnene kan hermed drage nytte af at få uddannelse i, hvordan de kan bruge digitale medier på andre eller flere måder, end de gør i forvejen
  • Ifølge DR Medieforsknings rapport fra 2016 om den danske medieudvikling bruger børn mellem 7 -12 år, 3 timer og 10 minutter om dagen foran skærmen
  • De digitale medier er i deres natur dynamiske og skabt til interaktion, hvorimod papirbogen er statisk. Læsning på begge enheder kan betragtes som en proces, men den digitale enhed giver – i kraft af at det er dynamisk medie mulighed for at interagere aktivt med teksten
  • Et fællestræk ved fysiske og digitale bøger er, at de begge virker tilfredsstillende på hjernens belønningssystem. Hver gang man færdiggør et kapitel eller når et andet delmål, vil det frigive dopamin
  • Der findes en række hjælpefunktioner, som giver de digitale enheder mulighed for at tilpasse bogen til et individuelt behov. Ordblinde kan i særdeleshed drage nytte af at læse digitalt

[BookBites. (2018). Digital læsning – Giver det mening?]