365 digitale dage

Sikker Internet Center Danmark, 2018

I rapporten fremhæves de indsatser, kampagner og initiativer, som centret har været en del af i perioden den 1. juli 2016 til den 31. december 2017. Udvalgte indsigter fra rapporten:

  • Det kan være svært at være forældre i den digitale tidsalder. Samtidig er forældre naturlige forbilleder for deres børn – også når det gælder den digitale adfærd. Derfor er det vigtigt, at forældre tænker over, hvordan og hvornår de bruger deres digitale enheder, så de fremstår som et positivt forbillede for deres børn
  • Bibliotekerne har gennem tiden spillet en nøglerolle som kulturel aktør i lokalsamfundene. For at fastholde denne position i informationssamfundet, som er i en rivende og konstant udvikling, er bibliotekerne nødsaget til at redefinere sig selv. Denne proces er allerede godt i gang
  • Digital dannelse-begrebet bruges i flæng, men det er vigtigt at forstå, at en dobbelttime på skoleskemaet i digital dannelse på ingen måde udstyrer eleven med de mange digitale kompetencer og færdigheder, der er påkrævet for at begå sig som en oplyst og reflekteret borger i det digitaliserede samfund
  • Hvert år besøger 700.000 brugere den digitale rådgivningsside Cyberhus.dk, hvor unge kan søge rådgivning om fx kærestesorger, seksualitet og livet på nettet
  • Fra juli 2016 til december 2017 har Center for Digital Pædagogik været i dialog med mere end 15.000 personer omkring digital trivsel – en stigning på 40 % i forhold til perioden 2015-2016. 6.000 af sessionerne var decideret rådgivning til udsatte og sårbare børn og unge

[Sikker Internet Center Danmark. (2018). 365 digitale dage.]