E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation

2014-2018

E-READ er et europæisk forskningsinitiativ, der forener næsten 200 akademikere og forskere i læsning, forlagsviden og litteraturvidenskab for sammen at forske i, hvordan digitaliseringen påvirker læsepraksisser. Meget af forskningen har fokuseret på, hvordan læsere og især børn og unge mennesker forstår og husker tekst læst i enten trykte eller digitale formater. Udvalgte indsigter, der er kommet ud af initiativet:

  • Læsning af længere tekster er uvurderligt for visse former for kognitive færdigheder som fx koncentration, udbygning af ordforråd og hukommelse
  • Da skærmlæsning fortsat er i vækst, er det en af de væsentlige udfordringer at finde måder, der faciliterer dybdelæsning af længere tekster på skærm
  • Digitale tekster tilbyder fremragende muligheder for at tilpasse tekstens udseende til et individs præferencer og behov. Det er blevet påvist, at det giver fordele i forbindelse med forståelse og motivation, især hvor den digitale læsning er blevet designet med læseren for øje
  • Digitale læseplatforme giver også udfordringer. Læsere er mere tilbøjelige til at overvurdere deres egen forståelse af teksten, når de læser digitalt i forhold til på papir, især når det sker under tidspres, fordi man her mere skimmer igennem teksten og dermed læser indholdet mindre koncentreret
  • Et metastudie på 54 studier med mere end 170.000 deltagere viser, at forståelsen af lange faglige tekster er dybere på tryk end på skærme, især når læseren er under tidspres. Der var ingen forskelle i forståelsesniveauet ved skønlitterære tekster

[COST. (2014-2018). COST E-READ Stavanger Declaration. COST research Action.]