Unges læsning i en digital tidsalder: Om unges holdninger til og erfaringer med læsning på skærm og papir

Gitte Balling, 2017

Denne artikel undersøger unges holdning til og erfaring med at læse på skærm. Med afsæt i den nyeste forskning inden for digital læsning diskuteres såvel læsningens betydning for unge og muligheder og udfordringer ved digital læsning. Artiklens empiriske grundlag udgøres af en fokusgruppeundersøgelse blandt 13-14 årige unge danske skoleelever. Udvalgte indsigter:

  • Undersøgelsen viser at mange unge vælger papirbogen, når de skal læse skønlitteratur
  • Deres foretrukne medie, når det drejer sig om skønlitterær læsning, er den trykte bog. Ytringerne peger på forskellige aspekter ved den digitale læsning, som udfordrer læseoplevelsen. Dels handler det om selve håndteringen af apparatet (vægt, lys etc.), dels handler det om de kulturelle normer, som synes at knytte sig til den trykte bog i form af vaner og forestillinger om, hvad læsning er
  • Det er værd at bemærke, at eleverne havde en af de tidlige (og dermed tungere) udgaver af iPads, ligesom skolen har måttet indføre nogle ret solide covers for at forhindre for mange skader. Det kan forklare, hvorfor de peger på iPads som tunge og uhåndterbare
  • I Danmark har e-bogslæsere, som fx Amazons Kindle, imidlertid ikke vundet stor udbredelse, hvorimod Apples iPads og andre lignende tablets er danskernes foretrukne platforme
  • De færreste var bekendt med folkebibliotekernes digitale tilbud i form af eReolen. Ligeledes angav de, at fysiske bøger ofte var noget, de fik forærende af forældre og bedsteforældre. Den bogkultur, som de unge er præget af, er tydeligvis en fysisk bogkultur, hvilket kan have betydning for valg af læseteknologi

[Balling, Gitte. (2017). Unges læsning i en digital tidsalder: Om unges holdninger til og erfaringer med læsning på skærm og papir. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (3), 56-84.]