Læsning på digitale enheder -Inspirationsmateriale

National Videncenter for Læsning 2018

Digitale enheder har betydning for måden elever lærer og læser på. Inspirationsmaterialet fra Nationalt Videncenter Danmark giver lærere og pædagoger et overblik over, hvad forskning og praksiserfaring siger om at læse i et digitalt klasseværelse. Udvalgte indsigter fra materialet:

 • Læsning på papir og læsning på skærm:
  Analog læsning indbyder til fordybelse og koncentration, mens læsning på digitale enheder indbyder til hurtig og effektiv skimning af tekster samt overbliksdannelse. Derfor er der forskelle på både læsestrategier og læseoplevelse, når teksten læses på et analogt eller på et digitalt medie.
 • Digitale læsestrategier:
  Da tekster på digitale enheder adskiller sig fra tekster i analoge medier, stilles der nye krav til lærere og pædagogers udformningen af elevernes læsestrategier. Det er vigtigt at være bevidst om de muligheder og udfordringer, som digitale enheder giver for at læse en tekst. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne lærer at anvende digitale læsestrategier.
 • Digital læsedidaktik:
  Når teksterne læses på digitale enheder, ændrer lærerens rolle sig, og der er brug for nye didaktiske refleksioner. De digitale platforme giver nogle andre muligheder end de analoge for, at eleverne underviser eller sparrer med hinanden, at de finder eksperter uden for klasserummet, at de forfølger nogle veje, som det digitale medie viser dem, og læreren er ikke nødvendigvis autoriteten eller eksperten. Derfor stilles nye krav til lærerens viden, og den traditionelle lærerrolle udfordres, hvilket betyder, at læreren må stille nogle andre didaktiske spørgsmål end før.
 • Teknologien kan støtte differentieret læsedidaktik:
  Digitale enheder giver adgang til læse-skriveteknologier, der kan understøtte læsningen og støtte differentieret undervisning. Efterhånden er det helt almindeligt, at elever anvender læse- og skriveteknologi. Læse- og skriveteknologier kan fungere som et væsentligt element i inklusionen og i understøttelsen af elever i læse- og skrivevanskeligheder, samt udviske grænsen mellem hjælpemidler til børn i skriftsprogsvanskeligheder og almindelig IT for alle.

[National Videncenter for Læsning (2018). Læsning på digitale enheder. Inspirationsmateriale. Styrelsen for IT og Læring, Undervisningsministeriet.]