Unge digitale medborgere

Sikker Internet Center Danmark, 2019

Rapporten udfolder – under emnet unge digitale medborgere – centerets aktiviteter i perioden 1. januar til 31. december 2018. Udvalgte indsigter fra rapporten:

  • I et digitaliseret samfund som det danske, er en stor del af vores informationssøgning nu flyttet hjem på vores skærme på computere, smartphones og tablets. Der er derfor et stigende behov for, at vi som informationssøgende brugere selv er i stand til at forholde os kritiske og reflekterede til det indhold, vi møder på de digitale medier
  • I skolen er der et stigende fokus på, hvordan man skal håndtere og arbejde med digitale medier – et emne der har fyldt en hel del på de enkelte skoler og i den offentlige debat
  • Sikker Internet Center Danmark arbejder ud fra en anerkendende og konstruktiv tilgang til brugen af computerspil. Overordnet set kan man pege på en række mulige gevinster ved brug af computerspil; læring, underholdning, træning i sproglige og kommunikative kompetencer og social interaktion
  • Sikker Internet Center Danmark arbejder ud fra, at internettet har en central plads i det liv, børn og unge lever. Centrets mål er derfor at understøtte børn og unge, og de voksne omkring dem, i at bruge internettet på en konstruktiv og hensynsfuld måde

[Sikker Internet Center Danmark. (2018). Unge digitale medborgere]